227. Kuhano goveje meso – Shui zhu niu rou –  水煮牛肉

227. Kuhano goveje meso – Shui zhu niu rou – 水煮牛肉

0.00 €